Język:

Waluta:

Reklamacje i gwarancja

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń transportowych towaru prosimy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: reklamacje@tonsilproducent.pl

1. W przypadku uszkodzenia produktu prosimy o kontakt mailowy na adres: reklamacje@tonsilproducent.pl . Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Szkody". Protokół prosimy zeskanować i przesłać razem ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

2. Obsługa gwarancyjna odbywa się w następującym trybie:

  • urządzenia elektroniczne i głośniki montażowe - klient wysyła na swój koszt do reklamacji
  • kolumny głośnikowe Tonsil - system door-to-door

3. W razie reklamacji produkt powinien być przesłany do serwisu w oryginalnym opakowaniu lub innym właściwie go zabezpieczającym.
    W przypadku braku opakowania firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku transportu.

4.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Dodatkowo prosimy o wypełnienie i dołączenie do przesyłki Karty zgłoszenia reklamacyjnego:
http://skleptonsil.pl/img/karta_reklamacji.pdf

Formularz zwrotu można wypełnić również w formie on-line pod adresem:
https://www.skleptonsil.pl/zwrot.html

5. Nieuzasadnione reklamacje będą obciążały klienta kosztami przesyłki.

 

GWARANCJA

1. Producent zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu oferowanego w naszym sklepie.

2. Oferowane produkty są objęte gwarancją na okres:

  • urządzenia elektroniczne - 24 miesiące
  • głośniki montażowe - 36 miesięcy
  • kolumny głośnikowe Tonsil 60 miesięcy

3. Wady oraz uszkodzenia prosimy zgłaszać mailowo.

4. Sposób naprawy ustala gwarant.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, wskutek niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzeń mechanicznych.

6. Samodzielne dokonywanie dokonywanie napraw lub dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione oraz jakiekolwiek próby ingerencji wewnątrz produktu powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działały wstecz.

WAŻNE INFORMACJE:

-

-

-

PRODUCENCI
NEWSLETTER

Tonsil, Głośniki montażowe, Kolumny głośnikowe, Zestawy kina domowego, Wkładki teletechniczne, Głośniki tubowe, Technika 100V, Regeneracja głośników.