• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Reklamacje i gwarancja

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń transportowych towaru prosimy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: reklamacje@tonsilproducent.pl

1. W przypadku uszkodzenia produktu prosimy o kontakt mailowy na adres: reklamacje@tonsilproducent.pl . Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Szkody". Protokół prosimy zeskanować i przesłać razem ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

2. Obsługa gwarancyjna odbywa się w następującym trybie:

  • urządzenia elektroniczne i głośniki montażowe - klient wysyła na swój koszt do reklamacji
  • kolumny głośnikowe Tonsil - system door-to-door

3. W razie reklamacji produkt powinien być przesłany do serwisu w oryginalnym opakowaniu lub innym właściwie go zabezpieczającym.
    W przypadku braku opakowania firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku transportu.

4.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Dodatkowo prosimy o wypełnienie i dołączenie do przesyłki Karty zgłoszenia reklamacyjnego:
http://skleptonsil.pl/img/karta_reklamacji.pdf

Formularz zwrotu można wypełnić również w formie on-line pod adresem:
https://www.skleptonsil.pl/zwrot.html

5. Nieuzasadnione reklamacje będą obciążały klienta kosztami przesyłki.

 

GWARANCJA

1. Producent zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu oferowanego w naszym sklepie.

2. Oferowane produkty są objęte gwarancją na okres:

  • urządzenia elektroniczne - 24 miesiące
  • głośniki montażowe - 36 miesięcy
  • kolumny głośnikowe Tonsil 60 miesięcy

3. Wady oraz uszkodzenia prosimy zgłaszać mailowo.

4. Sposób naprawy ustala gwarant.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, wskutek niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzeń mechanicznych.

6. Samodzielne dokonywanie dokonywanie napraw lub dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione oraz jakiekolwiek próby ingerencji wewnątrz produktu powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działały wstecz.

Tonsil, Głośniki montażowe, Kolumny głośnikowe, Zestawy kina domowego, Wkładki teletechniczne, Głośniki tubowe, Technika 100V, Regeneracja głośników.